UGAVI NA MANUNUZI

KITENGO CHA UGAVI:

JINA
NAFASI/CHEO
NAMBA YA SIMU
SEBASTIAN M. KINDI
AFISA UGAVI
0759798484
0782798484


HALMASHAURI YA WILAYA MKALAMA