UCHAGUZI

Katika ukurasa huu utapata taarifa mbalimbali zinazohusu uchaguzi katika ngazi ya wilaya na hata taifa. Utaweza kujua mambo gani yanaendelea katika shughuli hii muhimu inayotarajiwa kafanyika mwaka 2015 kitaifa. Katibu upate habari

HALMASHAURI YA WILAYA MKALAMA